Skip to main content
Home » Privacy Statement

Privacy statement

Inleiding

Shootz neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met privacy@Shootz.nl

 

Wie is Shootz?

Shootz Casting Agency, kantoorhoudende te (1013 BC) Amsterdam aan de Moermanskkade 301, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75755149.

Shootz is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shootz de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Shootz jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Shootz persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Shootz voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Shootz worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo, voor sommige kandidaten BSN nummer voor IB47 aangifte.

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

Persoonlijke identificatiegegevens

•        Financiële identificatiegegevens

•        Elektronische identificatiegegevens

•        Persoonlijke bijzonderheden

•        Fysieke beschrijving

•        Vrijetijdsbesteding en interesses

•        Gegevens betreffende de lichamelijke gezondheid

•        Professionele ervaring

•        Academische curriculum

•        Huidige betrekking

•        Afbeeldingen

•        Geluidsopnamen

•        Video opnamen

•        Radiale of etnische gegevens (afkomst)

•        Gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, IBAN, in sommige gevallen Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Sollicitatie

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

   

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken en minderjarigheid.

Door middel van functionaliteit op onze website kan het zijn dat wij gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@Shootz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Overigens vragen wij elke bezoeker bij het invullen van gegevens om zijn/haar geboortedatum. Bij personen jonger dan 18 jaar vragen wij automatisch de gegevens van de ouders/verzorgers in te vullen zodat wij, voordat we de gegevens publiceren, contact op kunnen nemen voor toestemming.

Website

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Shootz heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Shootz over je zijn vastgelegd, kun je zelf inloggen met je eigen account.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding account inlog en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Shootz. Je kunt verzoeken dat Shootz je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. In principe kun je al je gegevens wijzigen in je persoonlijke omgeving met uitzondering van je inlognaam.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Shootz te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Shootz of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Shootz je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Indien je al je persoonsgegevns wil verwijderen en dus ook je account kun je ons mailen op casting@Shootz.nl

Reactie door Shootz

Een verzoek kan verstuurd worden naar casting@Shootz.nl. Shootz zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Shootz een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Shootz je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Shootz verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Al onze gegevens zijn opgeslagen in Nederland in beveiligde datacenters. Shootz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Shootz ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Shootz worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Shootz worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Shootz je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@Shootz.nll. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Shootz jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar:privacy@Shootz.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.